Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2011

Summary: Is é seo an tuarascáil bhliantúil do 2011

Published: 2012

ISBN: 987-1-84095-451-7

Pages: 67

Filesize: 2,339KB

Format: pdf

Download now

Related Documents

Bhí an bhliain seo caite thar a bheith dúshlánach don EPA; ach in ainneoin na ndeacrachtaí éagsúla, d’éirigh leis an nGníomhaireacht a sainordú a chur i gcrích go rathúil agus bhain sí réimse leathan torthaí dearfacha amach don chomhshaol agus do mhuintir na hÉireann.

Related Documents