Cigire I (Leibhéal 3) Rialáil Radaíochta

Post No: 001378

Summary: Beifear ag súil leis go ndéanfaidh an té a n-éiríonn leis/léi na nithe seo a leanas ról ceannaireachta ó thaobh cúrsaí teicniúla a ghlacadh i bhfoireann atá freagrach as rialáil a dhéanamh ar radaíocht ianúcháin san earnáil leighis, in earnáil na tionsclaíochta, san earnáil tréidliachta agus in earnálacha an oideachais/taighde. Cur le bainistíocht agus feabhsúchán leanúnach ar fud na hOifige um Fhorfheidhmiúchán Comhshaoil.

Published: 2020

ISBN:

Pages: 5

Filesize: 219KB

Format: pdf

Download now

Ní mór foirmeacha iarratais, agus iad comhlánaithe agus sínithe, a chur ar an ríomhphost chuig epa@consciatraining.com tráth nach déanaí ná 5.00 p.m. Dé Luain an 9 Márta, 2020.

Táthar ag súil leis go mbeidh na hagallaimh don ról ar siúl an 1 nó 2 Aibreán 2020.