Cigire / Oifigeach Eolaíochta III – (Leibhéal 5)

Post No: 002087

Summary: Beidh an té a cheapfar ag obair le foireann ildisciplíneach a fhorbróidh agus a chuirfidh i bhfeidhm polasaithe GCC a bhaineann leis an réimse oibre ina gcuirfear ag obair é/í

Published: 2020

ISBN:

Pages: 4

Filesize: 170KB

Format: pdf

Download now

Ní mór foirmeacha iarratais comhlánaithe sínithe a chur isteach ar ríomhphost chuig epa@consciatraining.com tráth nach déanaí ná 5.00 p.m. Dé Céadaoin, an 26 Feabhra 2020.


Táthar ag súil leis go mbeidh na hagallaimh don ról ar siúl an 11 agus 12 Márta 2020 i mBaile Átha Cliath.