Oifigeach Cláir II (Leibhéal 4) Speisialtóir Digiteach & Cumarsáide

Uimhir Phoist: 002351

Summary: Beidh an té a cheapfar mar chuid d'fhoireann ildisciplíneach atá ag cur le fís chruthaitheach, forbairt agus forfheidhmiú Straitéis chomhtháite um na Meáin Dhigiteacha don GCC, ag cur barrfheabhas ar ardáin na meán sóisialta agus ar ardáin dhigiteacha do theachtaireachtaí tábhachtacha comhshaoil

Published: 2020

ISBN:

Pages: 12

Filesize: 290KB

Format: pdf

Download now

Ní mór foirmeacha iarratais a chomhlíonadh agus a sheoladh chuig epa@consciatraining.com.

Dáta Deiridh: 4.00pm, Dé Céadaoin 3 Meitheamh 2020.


Is dócha go reáchtálfar agallaimh Déardaoin an 18 Meitheamh 2020 trí MS Teams.