Oifigeach Cláir I (Leibhéal 3)

Uimh an Phoist: 002049

Summary: Cur le próiseas straitéiseach bainistithe GCC, lena n-áirítear bainistiú agus measúnú feidhmíochta

Published: 2019

ISBN:

Pages: 3

Filesize: 450KB

Format: pdf

Download now

Ní mór foirmeacha iarratais oifigiúla comhlánaithe agus sínithe a chur isteach tríd an r-phost chuig epa@consciatraining.com tráth nach déanaí ná 5 i.n.: Dé Céadaoin,  20 Feabhra, 2019.

Déanfar painéal a chruthú as a bhféadfar folúntais Oifigeach Clár I (Leibhéal 3) amach anseo a líonadh I gCigireacht Reigiúnach an EPA I mBaile Átha Cliath.