Oifigeach Cláir IV (Leibhéal 6) – Cuntais

Uimh. an Phoist: 001420

Summary: Beidh an té a cheapfar ina bhall d'fhoireann ildisciplíneach in Aonad Airgeadais GCC., Oifig Cumarsáide agus Seirbhísí Corparáideacha.

Published: 2017

ISBN:

Pages: 3

Filesize: 119KB

Format: pdf

Download now

Ní mór foirm iarratais oifigiúil chomhlánaithe a bheith faighte tráth nach déanaí ná 5pm ar an: 23 Deireadh Fómhair, 2017.

Glacfar le foirmeacha iarratais, agus iad comhlánaithe agus sínithe, trí ríomhphost ag recruitment@epa.ie.

Nó (i gcás cruachóipe) ag:

An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil
Acmhainní Daonna
Bosca Poist 3000
Eastát Chaisleán Bhaile Sheáin
Co. Loch Garman.

Cuirfear painéal le chéile óna bhféadfaí folúntais san Aonad Airgeadais ag Oifigeach Cláir IV (Leibhéal 6) a líonadh amach anseo.