Oifigeach Cláir I (Leibhéal 3) - Foireann Líonraí agus Dlí

Uimh. an Phoist: 000244

Summary: Beifear ar socrúchán ar dtús le Foireann Líonraí agus Dlí na hOifige Forfheidhmithe i leith cúrsaí Comhshaoil. Beidh an duine a cheapfar ag obair faoi Chigire Sinsearach nó faoi oifigeach ainmnithe eile

Published: 2018

ISBN:

Pages: 3

Filesize: 109KB

Format: pdf

Download now

Dáta Deiridh:  5.00 i.n. ar Dé Luain, an 26 Feabhra, 2018.

Glacfar le foirmeacha iarratais, agus iad comhlánaithe agus sínithe, ar an ríomhphost ag recruitment@epa.ie

Cuirfear painéal le chéile ar mhaithe leis an bpost seo a líonadh agus rachaidh sé as feidhm nuair a bheidh duine ceaptha.