Oifigeach Cláir 1 (Leibhéal 3) - Cumarsáid Eolaíochta

Uimhir an Phoist: 001958

Summary: Beidh an té a cheapfar ina bhall d'fhoireann i rannóg Seirbhísí Aeráide GCC agus é nó í ag tacú – trí sheirbhísí gairmiúla, anailíseacha, teicniúla agus corparáideacha – le feidhmeanna na ngníomhaíochtaí de chuid Idirphlé Náisiúnta an Rialtais faoi Chúrsaí Aeráide.

Published: 2018

ISBN:

Pages: 2

Filesize: 134KB

Format: pdf

Download now

Dáta Deiridh: 5.00 i.n. Dé Céadaoin an 25 Aibreán 2018

Glacfar le foirmeacha iarratais ar an ríomhphost ag recruitment@epa.ie

 Cuirfear painéal le chéile ar mhaithe leis an bpost seo a líonadh agus rachaidh sé as feidhm nuair a dheimhneofar go bhfuil duine ceaptha.