Oifigeach Eolaíochta I (Leibhéal 3) – Eolaíocht Dobharcheantar

Uimh. an Phoist: 001661

Summary: Beidh an t-iarrthóir rathúil i gceannas ar fhoireann a bheidh ag obair ar na gnéithe eolaíochta a bhaineann le cur i bhfeidhm na Creat-treorach Uisce (CTU). Baineann na príomhfhreagrachtaí le cur i bhfeidhm feidhmeanna reachtúla faoi IR 722 de 2003 agus IR 350 de 2014, agus le reachtaíocht eile náisiúnta agus AE i ndáil le bainistíocht uisce.

Published: 2017

ISBN:

Pages: 3

Filesize: 168KB

Format: pdf

Download now

Ní mór foirmeacha oifigiúla iarratais comhlánaithe agus sínithe a fháil tráth nach déanaí ná 5.00 p.m. ar an 23 Deireadh Fómhair 2017.

Glacfar le foirmeacha iarratais, agus iad comhlánaithe agus sínithe, trí ríomhphost ag: recruitment@epa.ie.

Nó (i gcás cruachóipe) ag:

An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil
Acmhainní Daonna
Bosca Poist 3000
Eastát Chaisleán Bhaile Sheáin
Co. Loch Garman