Bainisteoir Sinsearach (Leibhéal 2) – Seirbhísí Aeráide

Uimhir an Phoist: 001960

Summary: Baineann príomhfhreagrachtaí an róil ceannaireachta, ardbhainistíochta seo le ceannaireacht, bainistiú, pleanáil agus riar a dhéanamh ar fheidhmeanna agus cláir oibre na Gníomhaireachta, gnéithe airgeadais san áireamh, i ndáil le gníomhaíocht na Gníomhaireachta i réimse na Seirbhísí Aeráide.

Published: 2018

ISBN:

Pages: 3

Filesize: 111KB

Format: pdf

Download now

Dáta Deiridh: 5.00i.n. Dé Céadaoin an 25 Aibreán, 2018.

Glacfar le foirmeacha iarratais ar an ríomhphost ag recruitment@epa.ie

Cuirfear painéal le chéile ar mhaithe leis an bpost seo a líonadh agus rachaidh sé as feidhm nuair a dheimhneofar go bhfuil duine ceaptha.