Oifigeach Sinsearach Eolaíochta (Leibhéal 2) Eolaíocht Dobharcheantar

Uimh. an phoist: 001776

Summary: Tabharfar ról bainistíochta sinsearaí agus ceannaireachta don duine a cheapfar, agus é/í ag tuairisciú don Bhainisteoir Clár maidir le Bainistiú Uisce.

Published: 2017

ISBN:

Pages: 3

Filesize: 38KB

Format: pdf

Download now

Ní mór foirmeacha iarratais comhlánaithe a bheith faighte tráth nach déanaí ná 5.00 i.n. ar an Déardaoin, an 1 Meitheamh 2017.

Glacfar le foirmeacha iarratais, agus iad comhlánaithe agus sínithe, ar an ríomhphost ag recruitment@epa.ie

Nó (i gcás cruachóipe) ag:

An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil

Acmhainní Daonna

Bosca Poist 3000

Eastát Chaisleán Bhaile Sheáin

Co. Loch Garman.

Cuirfear painéal le chéile ar mhaithe leis an bpost seo a líonadh agus rachaidh sé as feidhm nuair a dheimhneofar go bhfuil duine ceaptha