CSPE Unit 8-Biodiversity in our Wetlands

Published: 2012

ISBN:

Pages: 16

Filesize: 151Kb

Format: pdf

This lesson includes a comprehension exercise for use with the clip and a role play/debate where students explore the benefits and disadvantages for a variety of local residents when a housing development is planned near a wetland.


Ceacht OSSP- Bithéagsúlacht in ár Bogaigh

Foilsithe: 2012

ISBN:

Leathanaigh: 16

Mèid comhaid: 151 KB

Formàid: pdf

Sa ceacht seo tá triail tuisceana le húsáid in éineacht leis an ghearrthóg agus ról-imirt/ díospóireacht in a mbeidh daltaí in ann iniúchadh a dhéanamh ar na bhuntáistí agus na mí-bhuntáistí do chónaitheoirí áitiúla nuair atá forbraíocht tithíochta pleanáilte in aice le bogach.